Подаруваме 25 веб
страници или веб
продавници на
жените во бизнисот!

Презентирајте ја вашата работа и бидете препознатливи пред
широката онлајн публика.

Агенцијата Laganoo од Црна Гора во соработка со дигиталната платформа за жени Better Women Better World од Македонија која има за цел да го подобрува животот на жените, заеднички решија да подарат 25 бесплатни веб страници или веб продавници за жени претприемачки од Македонија, кои ќе ги изработи агенцијата Laganoo.

Подаруваме 25 веб страници или
веб продавници на жените во бизнисот!

Презентирајте ја вашата работа
и бидете препознатливи пред
широката онлајн публика.

Агенцијата Laganoo од Црна Гора во соработка со дигиталната платформа за жени Better Women Better World од Македонија која има за цел да го подобрува животот на жените, заеднички решија да подарат 25 бесплатни веб страници или веб продавници за жени претприемачки од Македонија, кои ќе ги изработи агенцијата Laganoo.

Зголемете ја продажбата преку онлајн купување

 • Директна продажба и резервации на страницата
 • Идеален за сите видови активности
 • Плаќајте нарачки со готовина или картичка
 • Испорака по ваши правила
 • Прегледајте месечни извештаи за продажба

Презентирајте ги вашите услуги на брендирана веб-страница

 • Брендирана страница посветена на вашиот бизнис
 • Избор помеѓу 3 теми за дизајн
 • До 4 страници онлајн презентација
 • Дигитални материјали и банери

Придобивки од онлајн бизнисот:

 • Отворени сте 24 часа
 • На клиентите им давате можност да купуваат од удобноста на домот
 • Можна е работа и кога физичките продавници се затворени
 • Нема географски ограничувања
 • Електронските трансакции и плаќања се вршат во истиот момент

Што е предвидено
со овој проект?

Овој проект овозможува бесплатна изработка на веб страница или веб продавница, како и хостирање, за 25 претприемачки од Македонија, за период од една година.

По период од една година бесплатен развој и одржување на веб-страницата, можете да продолжите да ја одржувате веб-страницата со месечна претплата, во согласност со соодветниот пакет за вашиот бизнис.

На линкот можете да видите во кој пакет припаѓа вашиот бизнис и колку е месечната претплата по период од една година.

 

Агенцијата за дигитална и е-трговија Laganoo ќе ги понуди своите искуства и ресурси за креирање веб-страници и веб продавници на 25 жени претприемачки од Македонија кои ќе се пријават на повикот. Селекцијата ќе биде базирана на неколку критериуми и тоа: оригиналност на идеја, потреба за дигитализација на идејата и визија за понатамошен развој на идејата. Жените кои ќе бидат одбрани како добитнички, ќе можат да изберат помеѓу брендирана веб страница и веб продавница. По креирањето на веб страница или веб продавница, се обезбедува обука за ажурирање на истата и додавање нови производи.

Право на пријавување имаат сите деловни субјекти кои ги исполнуваат следните услови:

 

 • Дека компанијата е регистрирана и работи во Македонија
 • Постоење на активни профили на социјалните мрежи

Потребна документација:

 • Решение за регистрација (фирма, трговец поединец или невладина организација), 
 • Краток опис на активноста со конкретни очекувани резултати од новата веб страница и веб продавница, 
 • Доколку деловниот субјект освоил некои награди во текот на своето работење или постигнал одредени достигнувања, може да приложи сертификат со потребната документација, 
 • Маркетинг план со буџет за промовирање на веб-страницата по креирањето на веб страница и веб продавница (500 до 1000 зборови).

По завршувањето на конкурсот, избраните бизниси ќе имаат обврска да обезбедат:

 • Домен (можете да купите домен со испраќање е-пошта на: support@codecordia.com)
 • Лого на компанијата
 • Висококвалитетни фотографии од производот, тимот или работниот простор
 • Содржина: текст за компанијата, производите или услугите
 • Опис на производот со карактеристики

Апликацијата и потребната документација мора да се испрати најдоцна до 15.06.2022. Откако ќе се прегледа комплетната документација, Laganoo заедно со Better Women Better World ќе ја информираат јавноста за добитничките, како и за деталните инструкции за следните чекори.

Искористете ја оваа единствена можност за вашиот бизнис и пријавете се.

Зголемете ја продажбата преку онлајн купување

 • Директна продажба и резервации на страницата
 • Идеален за сите видови активности
 • Плаќајте нарачки со готовина или картичка
 • Испорака по ваши правила
 • Прегледајте месечни извештаи за продажба

Презентирајте ги вашите услуги на брендирана веб-страница

 • Брендирана страница посветена на вашиот бизнис
 • Избор помеѓу 3 теми за дизајн
 • До 4 страници онлајн презентација
 • Дигитални материјали и банери

Придобивки од онлајн бизнисот:

 • Отворени сте 24 часа
 • На клиентите им давате можност да купуваат од удобноста на домот
 • Можна е работа и кога физичките продавници се затворени
 • Нема географски ограничувања
 • Електронските трансакции и плаќања се вршат во истиот момент 

Што е предвидено
со овој проект?

Овој проект овозможува бесплатна изработка на веб страница или веб продавница, како и хостирање, за 25 претприемачки од Македонија, за период од една година.

По период од една година бесплатен развој и одржување на веб-страницата, можете да продолжите да ја одржувате веб-страницата со месечна претплата, во согласност со соодветниот пакет за вашиот бизнис.

На линкот можете да видите во кој пакет припаѓа вашиот бизнис и колку е месечната претплата по период од една година.

Агенцијата за дигитална и е-трговија Laganoo ќе ги понуди своите искуства и ресурси за креирање веб-страници и веб продавници на 25 жени претприемачки од Македонија кои ќе се пријават на повикот. Селекцијата ќе биде базирана на неколку критериуми и тоа: оригиналност на идеја, потреба за дигитализација на идејата и визија за понатамошен развој на идејата. Жените кои ќе бидат одбрани како добитнички, ќе можат да изберат помеѓу брендирана веб страница и веб продавница. По креирањето на веб страница или веб продавница, се обезбедува обука за ажурирање на истата и додавање нови производи.

Право на пријавување имаат сите деловни субјекти кои ги исполнуваат следните услови:

 • Дека компанијата е регистрирана и работи во Македонија
 • Постоење на активни профили на социјалните мрежи

Потребна документација

 • Решение за регистрација (фирма, трговец поединец или невладина организација), 
 • Краток опис на активноста со конкретни очекувани резултати од новата веб страница и веб продавница, 
 • Доколку деловниот субјект освоил некои награди во текот на своето работење или постигнал одредени достигнувања, може да приложи сертификат со потребната документација, 
 • Маркетинг план со буџет за промовирање на веб-страницата по креирањето на веб страница и веб продавница (500 до 1000 зборови).

По завршувањето на конкурсот, избраните бизниси ќе имаат обврска да обезбедат:

 • Домен (можете да купите домен со испраќање е-пошта на: support@codecordia.com)
 • Лого на компанијата
 • Висококвалитетни фотографии од производот, тимот или работниот простор
 • Содржина: текст за компанијата, производите или услугите
 • Опис на производот со карактеристики

Апликацијата и потребната документација мора да се испрати најдоцна до 15.06.2022. Откако ќе се прегледа комплетната документација, Laganoo заедно со Better Women Better World ќе ја информираат јавноста за добитничките, како и за деталните инструкции за следните чекори.

Искористете ја оваа единствена можност за вашиот бизнис и пријавете се.