Услови

 • Апликантот презема единствена одговорност за својот домен и содржината на неговата страница.
 • Апликантот презема единствена одговорност за доставениот материјал.
 • Апликантот нема да обезбеди или објавува содржина или материјал што:

– Содржи порнографија или непристоен материјал,

– Промовира или санкционира војна, тероризам или други акти на насилство

– Има потенцијал да им наштети на малолетници или да искористува малолетници,

– Повикува на насилство или содржи говор на омраза,

– Промовира расизам или дискриминација против одредена личност или група на лица врз основа на нивната раса, боја на кожа, религија, пол, националност, возраст, физичка или ментална попреченост или промовира или се заканува насилство врз таквите лица,

– Повикува на клевета, лажно прикажување, злоупотребува или навреда,

– Повредува нечија интелектуална сопственост или кое било друго право на кое било лице, вклучително и прекршување на авторски права или заштитни знаци или нивните права за јавно обелоденување,

– Содржи хиперврски кои упатуваат на други страници чија содржина припаѓа на горенаведените описи.

 • Во случај на прекршување на горенаведените написи, Laganoo го задржува правото да ја исклучи или суспендира веб-локацијата без најава.
 • Апликантот гарантира дека ги поседува или законски ги лиценцира сите материјали.
 • Апликантот гарантира дека секој приложен материјал и неговата употреба за целите на обезбедување на услугата не прекршува ниту една законска норма или ничие право на ознаката, авторските права или други права на трето лице, а во случај на загуба, оштетување или трошок Барателот ќе биде должен да ја надомести претрпената штета.
 • Агенцијата Laganoo не е обврзана да презема материјали од други локации. Материјалот што ќе се користи при креирањето на веб-страницата е исклучиво материјалот испратен од апликантот.
 • Овој проект овозможува креирање на веб-страница на само еден јазик. Содржината на страницата на повеќе јазици се наплаќа дополнително.
 • Дизајнот на веб-страницата е креиран во согласност со претходно понудените теми од Laganoo.
 • Другите услуги на Laganoo, како што се хостирање на е-пошта, услуги за дизајн и маркетинг, се наплаќаат дополнително.
 • Можноста за електронско плаќање ја спроведува агенцијата Лаганоо, по претходен договор помеѓу барателот и неговата банка.
 • Апликантот се обврзува да ја прифати врската со конечната верзија на веб-страницата, во согласност со сите меѓусебно договорени упатства, во рок од 7 дена, со одговор на е-поштата со потврда дека страницата може официјално да биде објавена онлајн.
 • Доколку барателот одлучи да ја продолжи соработката по период од една година од датумот на создавање на веб-страницата, апликантот е должен да плаќа само месечна претплата во согласност со соодветниот пакет за неговиот бизнис.
 • Освен ако планот не се обнови (склучување нов договор), Laganoo го задржува веб-дизајнот, додека целиот материјал и содржина од веб-локацијата ќе бидат сочувани и вратени на апликантот.